Ruimtelijk

STRATIFICATION

Januari 2014, formaat 200×140 mm. Stratification bestaat uit vier lagen en heeft het gouden vierkant, de kwintessens, als middelpunt.

De opdracht hiertoe kwam van Karin Sluis, algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Het werk was bestemd voor de directiekamer en moest de gelaagdheid van Witteveen+Bos laten zien. Als symbool is gekozen voor de boom. Een metafoor die in eerdere uitingen ook gebruikt is om de kenmerken te verbeelden. Witteveen+Bos is een boom met sterke wortels in vruchtbare grond. Een boom die steeds meer nieuwe takken krijgt. Als medewerker mag je de boom verzorgen, in zijn schaduw zitten, de vruchten proeven en genieten. Iedereen zorgt vanuit zijn of haar eigen kracht voor  de boom. De boom, Witteveen+Bos, beweegt mee met de wind, maar het fundament is diepgeworteld. Daar ligt de basis voor de topkwaliteit die het advies- en ingenieurbureau wil leveren.
Meer lezen
Laag 1: De basislaag is een aluminiumplaat met een krachtige en technische uitstraling. De grijze bedrukking is een deel van een bouwtekening van de Prins Bernhardsluis. Daar liggen de wortels: in 1946 werd het bureau opgericht door Goosen Bos en Willem Witteveen en was het eerste project de Prins Bernhardsluis in Deventer. Laag 2: De tweede en derde laag bevinden zich op dezelfde hoogte. De vierkante glasplaat met daarop in blauwe transparante folie de boom in zijn geheel, metafoor voor het bureau vanaf 1946 tot heden. De rechthoekige glasplaat rechts van de boom benadrukt de bodem. Een boom kan alleen groeien als de voedingsbodem goed is er voldoende vruchtbare ingrediënten aanwezig zijn. De cultuur en structuur zijn afhankelijk van de voeding die ze vanuit de basis krijgen. Het beeld van de bodem is niet alleen naar binnen gericht. Het symboliseert ook de wereld om ons heen, waar Witteveen+Bos middenin staat en open voor staat. Alleen op die manier kunnen ze oplossingen bieden voor de maatschappelijke vraagstukken die op hun weg komen. Laag 3: De derde laag verbeeldt de toekomst. Met de lichtblauwe transparante eikenbladeren worden ontwikkeling en groei verbeeld. Het eikenblad staat symbool voor kracht en onoverwinnelijkheid. Witteveen+Bos is klaar voor de toekomst, alert op ontwikkelingen waarop ingespeeld moet worden. Maar de basis blijft zichtbaar. Kwintessens: Tenslotte de kwintessens, het hart, de kern, het verbindende element, het gouden vierkant met de plus van ons bureau, de plus van het logo. Tussen alle elementen blijft het hart, het wezen, de ziel. De plek voor zingeving en bezinning en de kracht die daaruit ontstaat.

TEKEN VAN BELOFTE

Een schilderij als beeldende ondersteuning in de 40-dagentijd 2016 in de Dominicanenkerk te Zwolle.
Meer lezen
Begeleidende tekst waaruit het kunstwerk is ontstaan: “Na de vloed zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. En ook de dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, ze zijn de mens tot voedsel. En God doet een belofte: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken. Dit nooit meer! Opmerkelijk is het thema van de spijt van God: zo iets vernietigends zal Ik nooit meer laten gebeuren. Voor het eerst valt het woord Verbond, met bijhorende herinneringsboog/strijdboog.”
Top